Få et samlelån med bedre vilkår og få kontroll på gjelden

Innholdsfortegnelse

Share
Tweet
Share

Et samlelån er et lån hvor en eksisterende bank, eller et kredittselskap, "overtar" alle, eller flere av, lånene dine og samler dem i et større lån. Det kan ofte gi store besparelser i forhold til det totale beløpet du må tilbakebetale (totale kredittkostnader). Hvis du ser at du kan spare penger samt få lavere avdrag ved å samle lånene dine og gjelden din i et samlet lån, så skal du gjøre et forsøk på å få det til. Prøv f.eks. å få med deg en medsøker eller kausjonist hvis du har mulighet til det. Det kan f.eks. være venner eller familie, som vet at de kan regne med at du betaler dem tilbake. Gjeld til venner og familie kan skape uvennskap og problemer hvis pengene ikke betales tilbake etter avtale, så sørg for at det blir gjort. Vi nevner dette bare for å understreke at du faktisk må ofre noe for å komme i en bedre økonomisk situasjon hvis du har pådratt deg for mye gjeld.

Betegnelsen "Samlelån” kalles også noen ganger for "refinansiering av lån”, ”gjeld” eller ”kredittkortgjeld".

Hvem tilbyr samlelån?

Sjekk listene over lån her på Moneezy.com. Du velger en av overskriftene, og ser så gjennom listene. Så velger du et lån ved å klikke på den grønne knappen. Det er helt uforpliktende og gratis å søke og innhente et tilbud, eller evt. flere lånetilbud, slik at du kan velge mellom flere, og dermed finne det billigste lånetilbudet. Ett av de lånene vi sammenligner og anbefaler er Bank Norwegian sitt, de tilbyr samlelån i Danmark, Sverige og Norge. Her har du også mulighet for å bruke en medsøker eller kausjonist, det gir deg en større sjanse for at du skal få godkjent søknaden din om et samlelån.

Skal jeg samle lån eller ikke?

Hvis du har mange smålån, lån på dagen, kredittkortgjeld og annen gjeld så sjekk for hvert lån om du betaler administrasjonskostnader, betalingsgebyr og lignende hver måned. Det blir fort et ganske stort beløp hvis du har mange lån, et beløp du istedenfor kunne brukt på å betale ned gjelden din. Det er slik at hvis du fortsatt får samme rentekostnad så vil den effektive renten bli lavere pga. at du totalt betaler færre gebyrer. I tillegg til renteprosenten så bør du sjekke de totale kredittkostnadene. Kanskje kunne du, ved å samle lånene dine på et sted, få litt mer økonomisk frihet ved å nedbetale lånene over en litt lengre periode enn først tenkt. Det gir lavere månedlige avdrag og dermed større buffer i budsjettet ditt. Prisen for det er da at du må betale tilbake over en lengre periode, og totalt sett så gjør det lånet dyrere.

Refinansiering av gjeld

Som nevnt er samlelån en refinansiering av gjeld. Refinansiering, fordi du legger alle lånene dine inn i et nytt større lån, som oftest betyr at du slipper vesentlig billigere fra det i forhold til de totale kredittkostnadene som du har i din nåværende situasjon. Uansett om du bare har to lån eller om du har flere små lån samt annen gjeld, så kan det kanskje lønne seg for deg. Det er enkelt og raskt å finne ut av akkurat det.

  1. Se på de månedlige utgiftene på lånene. Legg sammen det du totalt sett betaler hver måned.

  2. Se på hvor mye du skylder og legg sammen det til en total.

  3. Se på lånenes vilkår. Sjekk rentene samt effektiv rente i løpet av i lånets løpetid (legg sammen de totale kredittkostnadene eller den totale prisen inkl. kredittkostnadene).

  4. Søk om et samlelån, f.eks. Bank Norwegian sitt lån. Søknaden kan fylles ut på få minutter og du kan ha en medsøker/kausjonist (som gjør lånet billigere og det er en større sjanse for at du får lånet).

  5. Da vil du om kort tid motta et lånetilbud. Sammenlign prisen på ditt nåværende lån med tilbudet på det nye lånet. Sammenlign lånetilbud f.eks. hva de effektive rentene er for det nåværende lånet og de effektive rentene på lånetilbudet. Vær oppmerksom på at hvis du har valgt en lengre låneperiode for å få en lavere månedlig kostnad så blir de totale kredittkostnadene høyere - men gir deg å rutte med i forhold til budsjettet. Ønsker du lavest mulig totale kredittkostnader bør du velge så kort avdragsperiode som er mulig.

Eks: Effektiv rente 17.8%, 65.000kr. o/5 år, Kostnad 30872. Totalt: 95.872kr.

Forfatter:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil bruker sin kompetanse til å gjøre en forskjell i finanssektoren. Han studerte ved Syddansk Universitet og har vært daglig leder for Intelligent Banker siden 2013, hvor han har hjulpet mer enn 500 000 brukere fra hele verden med deres økonomiske behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved