Krav for å søke lån i Norge - dette trenger du

Innholdsfortegnelse

Share
Tweet
Share

Mange som bosetter seg i Norge, enten de er innfødte eller har flyttet hit fra utlandet, lurer på hvordan de kan sikre seg et lån. Prosessen for å låne penger i Norge er ganske rett frem, og tilgjengelig for alle som er fast bosatt her. I denne artikkelen vil vi guide deg gjennom nødvendige krav for å søke lån, og hvordan du kan navigere i søknadsprosessen med norske banker.

Krav til opphold og identifikasjon

For å være kvalifisert for lån, er det viktig med gyldig oppholdsrett eller oppholdstillatelse. Alle som bor i Norge, får tildelt et unikt fødselsnummer som er essensielt for all økonomisk aktivitet, inkludert lånesøknader. Dette nummeret knytter din økonomiske historikk og kredittverdighet til deg som individ, som er kritisk for banker ved kredittvurderinger.

Hvor mye dokumentert inntekt må du ha?

For å kunne låne penger til forbruk, bolig eller bil, er det et kriterium å ha dokumentert inntekt å vise til. Det er ikke minste eller maksgrense her, men det er flere ting som tas i betraktning når du søker.

 • Inntekt: Du kan ikke låne mer enn 5 ganger brutto inntekt per år.

 • Faste utgifter: Du må opplyse om dine faste boutgifter per måned som husleie og strøm.

 • Livsopphold: Det blir fratrukket et fast beløp for livsopphold når du søker om lån. For enslige er dette beløpet på 10 412 kroner per måned i 2024.

Andre ting som spiller inn er selvfølgelig om du har gjeld fra før eller om du har betalingsanmerkninger. Dette kan avgjøre om du får mer lån eller ikke.

Elektronisk låneprosess

En av de største fordelene med å søke lån i Norge er at du kan gjøre det på nett. Alt foregår elektronisk, alt fra søknadsprosessen til å signere låneavtalen. For å signere papirene bruker vi BankID. Dette er et elektronisk pass som verifiserer hvem du er, og derfor er det som regel ikke behov for å vente på at lånepapirer blir tilsendt i postkassen for signering.

BankID brukes også for å ta en kredittvurdering av deg før du får innvilget et lån. Da blir hele økonomien din vurdert først før du kan få et tilbud fra bankene. Men hva er en god kredittscore?

Din låneevne blir målt på en skala fra 1 - 100 som forteller banken at du har enten høy elle lav risiko for å låne penger. Høy risiko betyr at det er stor sannsynlighet for at du misligholder lånet og får avslag på en søknad.

 • 71 - 100: Veldig lav risiko

 • 51 - 70: Lav risiko

 • 30 - 50: Moderat risiko

 • 21 - 29: Høy risiko

 • 1 - 29: Velg høy risiko

Når du søker på nettet får du som regel ikke opp disse tallene. Men du vil få opp en melding om du får enten innvilget eller avslag om lån. I tillegg blir det tilsendt et gjenpartsbrev fra et kredittopplysningsbyrå at det er tatt en kredittvurdering av deg.

Hva er aldersgrensen for å søke lån i Norge?

Aldersgrensen for å søke lån i Norge er 18 år. Men inntakskravene gjør det vanskelig for unge å søke om lån, fordi bankene krever som regel flere år med dokumenterte inntekter og fast jobb. Derfor er det ikke vanlig at personer under 23 år får innvilget forbrukslån, kredittkort eller boliglån. Er du ung student, kan et studielån være et alternativ dersom du ønsker å låne penger. Det eneste kravet for å få studielån er at du har en godkjent studieplass i Norge, og er fast bosatt med eget fødselsnummer i Norge.

Hvor mye koster det å låne penger?

Kostnadene varierer veldig på forskjellige lånetyper. Forbrukslån er for eksempel mye mer kostbart enn boliglån, i og med at banken ikke har noe sikkerhet for at du tilbakebetaler forbrukslånet. Her har vi laget en oversikt over gjennomsnittlige rentekostnader på forskjellige typer lån per 2024 i Norge:

 • Boliglån 6 %

 • Billån 8 %

 • Forbrukslån 13 %

 • Kredittkort 24 %

Stort sett alle lån har etableringsgebyrer i begynnelsen, som kan variere fra 400 til 1990 kroner avhengig av hva slags lån du har fått innvilget.

Konklusjon

Norge har en relativt enkel låneprosess som foregår 100 % elektronisk. Dette gjør det enkelt for folk å søke og få svar relativt raskt sammenlignet med mange andre land. Det er viktig å ha riktig forberedelse og kunnskap om kravene, samt en solid økonomisk historikk og BankId.

Med disse tipsene håper vi du føler deg bedre rustet til å navigere i lånelandskapet, enten det er til bolig, bil eller privat forbruk.

Forfatter:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil bruker sin kompetanse til å gjøre en forskjell i finanssektoren. Han studerte ved Syddansk Universitet og har vært daglig leder for Intelligent Banker siden 2013, hvor han har hjulpet mer enn 500 000 brukere fra hele verden med deres økonomiske behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved