Hvordan gjenkjenne et dårlig lån

Innholdsfortegnelse

Share
Tweet
Share

Lån kan være vanskelig og overveldende å sette seg inn, da det er så mange forskjellige faktorer som påvirker det totale lånet og dets vilkår. Hvordan vet du om et lån er bra, og hvordan vet du om et lån er dårlig? Hva definerer et dårlig lån? Det er viktig å vite forskjellene, nettopp så du kan unngå de dårlige lånene. Hvis du ender opp med et dårlig lån, kan du oppleve negative konsekvenser for økonomien og kredittscoren din. Hvis du er en av mange som lurer på hva som kjennetegner et dårlig lån og hva du kan gjøre for å unngå dem, så les videre!

Hva er et dårlig lån?

Først og fremst, hva er det som definerer et dårlig lån? Et dårlig lån er et lån som har stor sannsynlighet for enten å bli misligholdt eller ikke bli tilbakebetalt. Dette kan fort føre til gjeld og ende i en farlig gjeldsspiral.

For å holde deg unna slike lån, må du være klar over hva som anses som et dårlig lån. Det er mange faktorer som kan bidra til at et lån anses som dårlig, blant annet:

 • Høye renter

 • Urimelige betalingsvilkår og betingelser

 • Skjulte gebyrer og avgifter

 • Mangel på åpenhet og dårlig kommunikasjon

Alle de ovennevnte faktorene kan potensielt bidra til at et lån blir dårlig, men hvorfor er det slik? Nedenfor skal vi gå gjennom hver av punktene og diskutere hvorfor dette bør utløse varsellamper i forbindelse med et lån.

Høye renter

En høy rente refererer til prosentandelen av et lån som låntaker må betale tilbake til utlåner, i tillegg til det opprinnelige lånebeløpet. Et eksempel på en høy rente kan være et smålån med en årlig prosentsats på rundt 40%. Dette betyr at for hver 100 kr som er lånt, må låntaker betale tilbake 40 kr i rentekostnader i løpet av et år. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men ved et lån på 20 000 kr betyr det at du i tillegg må betale ca. 8000 kr kun i renter.

Låntyper med så høye renter er mer sannsynlig å bli dårlige lån, fordi låntakeren kan ha problemer med å betale i tide på grunn av de høye beløpene. Dette gjelder spesielt hvis man har andre økonomiske forpliktelser eller allerede eksisterende gjeld.

Lån med høye renter er fulle av røde flagg som du bør være særlig oppmerksom på. Sett bort ifra de høye rentene, er det ofte også tilleggsgebyrer eller andre avgifter som du må være oppmerksom på, f.eks. gebyrer for forsinket betaling, forskuddsbetalingsgebyrer og etableringsgebyrer. Videre har disse låntypene typisk kortere nedbetalingstid enn andre typer lån, noe som gjør at de månedlige avgiftene blir høyere. Slike typer lån kan virke lokkende i akutte situasjoner, men er vanligvis ikke bra for deg i det lange løp.

Urimelige betalingsvilkår og betingelser

Urimelige betalingsvilkår og betingelser refererer til tilbakebetalingstider på lån som er urettferdige, uholdbare eller på andre måter skadelig for en låntaker. La oss ta et eksempel: du vurderer kanskje å ta opp et lån på 20 000 kr med en årlig prosentsats på 40%, og en nedbetalingstid på kun én måned. Det betyr at du må betale tilbake 20 666 kr (20 000 kr + 666 kr i renter) på bare 30 dager. Renten beregnes som følger:

 • 40% / 12 (måneder) = 3,33%

 • 20 000 kr x 3,33% = 666 kr

Disse tilbakebetalingsvilkårene er ekstremt urimelige og høyrisiko siden renten er svært høy, og nedbetalingstiden altfor kort i forhold til det store beløpet som må betales tilbake. Lån med så ugunstige vilkår gjør det svært vanskelig for låntakere å betale tilbake långiverne i tide, noe som resulterer i straffegebyrer og enda større økonomiske problemer.

I regneeksempelet ovenfor må du betale tilbake 20 666 kr. Du skal imidlertid være klar over at beregningsmetoden er en svært forenklet tilnærming til beregningen, og at den derfor ikke nødvendigvis passer alle låntyper og betingelser. Ønsker du en mer nøyaktig utregning, må du i tillegg til ovennevnte også ta hensyn til eventuelle tilleggsgebyrer og endringer i renten over tid.

Skjulte gebyrer og avgifter

Skjulte gebyrer og avgifter refererer til tilleggskostnadene knyttet til lån som kanskje ikke er tydelig kommunisert eller riktig forklart på forhånd. Disse kostnadene kan lett øke raskt og gjøre det enda vanskeligere å nedbetale lånet, noe som resulterer i et dårlig lån. Ifølge Experian.com er dette de tre mest typiske skjulte kostnadene du bør være oppmerksom på:

 • Gebyrer for forsinket betaling: du betaler ikke i tide og blir derfor belastet med forsinkelsesgebyrer.

 • Gebyrer for forskuddsbetaling: et gebyr som kan påløpe hvis du betaler ned på lånet for tidlig, siden utlåner taper på renteinntekter som vil bli opptjent over gjenværende låneperiode.

 • Etableringsgebyr: et gebyr belastet av utlåner for å behandle søknaden og lånet ditt.

Det er også noen ekstra gebyrer og avgifter du må være oppmerksom på:

 • Administrasjonsgebyrer: et gebyr som belastes for å vedlikeholde lånekontone din, sende fakturaer og andre administrative oppgaver.

 • Forsikringspremie: noen utlånere kan kreve at du kjøper forsikring for å sikre lånet ditt, f.eks. livsforsikring eller uføreforsikring.

 • Behandlingsgebyrer: gebyrer belastet for å behandle lånekontoen og/eller søknaden din, som f.eks. lånedokumentasjon, kredittsjekk og andre relaterte tjenester.

Som du ser er det mange skjulte gebyrer og avgifter du må ta i betraktning hvis du ønsker å unngå dårlige lån. Derfor er det viktig at du som låntaker leser nøye gjennom et lånetilbud før du signerer – også det som står med liten skrift. Innen du signerer, kan det være en god idé å avklare eventuelle spørsmål du har om gebyrer som ikke fremkommer tydelig på lånedokumentene.

Mangel på åpenhet og dårlig kommunikasjon

Dårlige lån er også kjennetegnet av mangel på åpenhet og kommunikasjon. Hvis låntakeren ikke fullt ut forstår vilkårene og betingelsene for lånet, kan dette muligvis føre til dårlige beslutninger med store økonomiske konsekvenser. Det er viktig å ha en åpen og tydelig dialog mellom låntaker og långiver, nettopp for å unngå misforståelser om f.eks. renter eller tilbakebetalingsvilkår.

For en låntaker er det særdeles viktig å ta velinformerte beslutninger – dette for å sikre en god låneopplevelse, men også for å sikre en bærekraftig privatøkonomi. Større åpenhet og god kommunikasjon bygger tillit og bidrar til å unngå uønskede overraskelser, som f.eks. å bli møtt med uforventede gebyrer. Hvis du ønsker å unngå et dårlig lån, sørg for å finne en utlåner som tilbyr en åpen og ærlig dialog.

Hva kan du gjøre?

Det er viktig å overveie alle de ovennevnte faktorene når du vurderer lånealternativene dine. Det er derfor viktig å vite hvordan du gjenkjenner et dårlig lån, da det kan redde deg fra store økonomiske problemer. Husk at ulike faktorer rundt din økonomiske situasjon også spiller en rolle i hvilke lån som vil være tilgjengelige for deg, som f.eks. inntekt og kredittscore. Du kan lese mer om hvordan du kan forbedre kredittscoren din i denne artikkelen.

Det beste du kan gjøre for deg og din økonomi hvis du ønsker å ta opp et lån, er å sammenligne alle mulige långivere. Ha alle de ovennevnte punktene i bakhodet og luk ut långivere som tilbyr dårlige lån. Som låntaker må du ta kontroll over økonomien din ved å være årvåken når du tar opp lån. Det vil spare deg for mange problemer – og forhåpentligvis mye penger også!

Forfatter:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil bruker sin kompetanse til å gjøre en forskjell i finanssektoren. Han studerte ved Syddansk Universitet og har vært daglig leder for Intelligent Banker siden 2013, hvor han har hjulpet mer enn 500 000 brukere fra hele verden med deres økonomiske behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved