Låne penger eller spare?

Innholdsfortegnelse

Share
Tweet
Share

Skal du låne penger eller spare opp? Velg alltid det siste hvis du har tid til å vente på det du vil låne penger til. På den måten sparer du deg for kredittkostnader forbundet med ulike lån, kostnader som ofte beløper seg til en del avhengig av låneperiode, beløp, renteomkostninger o.l.. Det er altså ingen tvil om at det alltid er best å spare opp hvis man har mulighet og tålmodighet til dette, selv om vi forstår at selv om man vil spare aldri så mye hender det at man havner i en akutt situasjon. Husk likevel alltid å vurdere om du har luft nok i budsjettet til å oppta et lån.

De aller fleste mennesker låner penger én eller flere ganger i løpet av et liv. Personer med kassekreditt eller kredittkort låner penger via de rentekostnadene og gebyrene som er forbundet med kredittkortet og kassekreditten. Disse kostnadene er ofte like høye som dem forbundet med forbrukslån og andre typer blankolån.

De fleste som opptar lån betaler pengene tilbake til långiver som avtalt. Alt annet ville være dårlig forretning for kredittfirmaene og det hadde neppe vært så mange långivere igjen på markedet hvis dette ikke var tilfellet. De fleste som låner penger er også fullt ut i stand til å betale pengene tilbake rettidig, også fordi kredittselskapene sørger for å vurdere søkerne slik at dårlige betalere ikke får adgang til lånene. Enkelte vurderer også at man skal være fylt 25 år for å være modne nok til å låne penger.

Oppta lån - betale lånet tilbake som avtalt

Du skal naturligvis kun oppta lån dersom du forventer at du kan betale lånet tilbake som avtalt. Selvfølgelig kan det oppstå uforutsette hendelser i ens liv som, i en periode, kan gjøre det vanskelig eller umulig å betale tilbake rettidig. Slike situasjoner kan være arbeidsløshet, sykdom, store og uforutsette utgifter, osv. Dersom en slik situasjon oppstår er det svært viktig at du umiddelbart kontakter långiver for å unngå purregebyr, inkassogebyr eller eventuelle omkostninger i forbindelse med en rettssak. Ofte er långiver villig til å finne en løsning som gjør det mulig for deg å følge nedbetalingsplanen, det være seg ved å utsette nedbetalingen i en periode eller fordele avdragene over flere år. Långiver er jo også interessert i å få pengene sine tilbake.

Lån bare hvis du har penger nok

Dersom du hadde penger kontant ville du neppe behøvd å låne dem, derfor kan overskriften muligens høres litt merkelig ut.

Det vi imidlertid mener er at du ikke bør oppta lån hvis du ikke har full kontroll over ditt månedlige rådighetsbeløp.

Du skal ha råd til å betale lånet tilbake uten problemer. Rådighetsbeløpet kommer du frem til ved å legge et enkelt budsjett over inntekter og utgifter. På den måten skaffer du deg også et godt overblikk over din personlige økonomi og får samtidig en pekepinn på om det er nok luft i budsjettet til å oppta et lån.

Eks: Effektiv rente 17.8%, 65.000kr. o/5 år, Kostnad 30872. Totalt: 95.872kr.

Forfatter:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil bruker sin kompetanse til å gjøre en forskjell i finanssektoren. Han studerte ved Syddansk Universitet og har vært daglig leder for Intelligent Banker siden 2013, hvor han har hjulpet mer enn 500 000 brukere fra hele verden med deres økonomiske behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved