Lånerente: Variabel versus Fast

Innholdsfortegnelse

Share
Tweet
Share

Ved et klassisk lån vil du ofte bli presentert for to alternativer: en fast eller variabel rente. Men etterlater dette deg med spørsmålet om hvilken rentetype som er best for deg? I så fall vil vi gjennomgå og undersøke fordeler og ulemper ved fast kontra variabel rente og gi deg noen viktige ting å vurdere når du tar din beslutning.

Hva er en variabel rente?

En variabel rente endrer seg i takt med at indeksen den er knyttet til, endres. Dette betyr at renten kan gå både opp og ned avhengig av endringer i rentenivået over tid. Siden din rente kan øke, kan din månedlige betaling også gjøre det. Jo lengre løpetid på lånet ditt er, desto mer risikabelt er det å velge et lån med variabel rente. Dette er fordi det er mer tid for renten til å stige eller falle, jo lengre lånets løpetid er.

Vanligvis velger folk et lån med variabel rente når de tror at renten vil falle fordi indeksen er høy når de tar opp lånet. Hvis dette er tilfellet, er det mange penger å spare på å velge et lån med variabel rente.

Slik fungerer variabel rente

Som nevnt ovenfor, er variable renter knyttet til et spesifikt finansielt indeks som inneholder en basisrente som brukes av långivere. Du kan vanligvis finne indeksen oppført i lånedokumentene dine eller i medlemsavtalen din. Det finnes ulike typer indekser som brukes, så sørg for å lese deg godt opp på dem hvis du velger en variabel rente.

Hva er en fast rente?

Navnet antyder kanskje dette, men likevel er en fast rente satt fra det øyeblikket lånet tas ut. Det er en uendret rente som belastes på gjelden, som for eksempel et boliglån. Den forblir den samme hver måned. Derfor gjør faste renter det enkelt for deg å beregne det totale beløpet du vil betale over lånets løpetid. Uavhengig av om det generelle renteindekset stiger eller faller i lånets løpetid, forblir renten på et fastrentelån det samme gjennom hele lånets varighet.

Fast rente endres ikke avhengig av indekset, slik den variable renten gjør.

Slik fungerer fast rente

En fast rente er perfekt for låntakere som ikke ønsker å ha noe med svingende renter å gjøre. Selv om svingende renter potensielt kan ende opp med å spare deg penger, kan de også ende opp med å øke dine renteutgifter og dermed dine låneavdrag. Med faste renter unngår låntakeren risikoen som følger med en variabel rente.

Fast vs. variabel rente

Det er svært vanlig for kommende låntakere å lure på hva den beste renteløsningen er. Før du begynner å ta opp et lån, er det viktig å vurdere din personlige økonomiske situasjon samt de spesifikke vilkårene og betingelsene for hvert lån du er interessert i. Dette vil hjelpe deg med å velge den beste løsningen. Husk bare at renten bare er en del av de totale kostnadene ved lånet. Du bør også vurdere andre faktorer som bidrar til lånets overkommelighet, som for eksempel lånets løpetid, størrelsen på lånet, din inntekt og din kredittverdighet.

Det er vanskelig å avgjøre hvilken rente som passer best for deg, da det avhenger av dine personlige preferanser og økonomiske situasjon. Det er fordeler og ulemper ved begge typer renter. Derfor bør du velge den som passer best for din situasjon og ditt nivå av risikotoleranse. Det hjelper ikke å velge et variabelt lån bare fordi alle forteller deg at du kan spare penger, hvis du ligger våken om natten og bekymrer deg for økninger i renteindeksen. For eksempel kan du vurdere hvor lenge du planlegger å ha et boliglån, da dette vil hjelpe deg i beslutningsprosessen. 

Fordeler og ulemper ved hver type rente

Nedenfor har vi samlet noen fordeler og ulemper ved hver type rente for å gi deg et bedre overblikk over hvordan de fungerer:

Fordeler med variable renter:

  • Din rente kan falle: Siden renten varierer, er det alltid en sjanse for at din rente kan falle. Dette kan potensielt senke din månedlige betaling og gjøre de totale tilbakebetalingskostnadene mindre. Men husk at bare fordi renten faller, betyr det ikke alltid at dine månedlige betalinger også gjør det.

  • Lavere startrenter: Lavere renter vil gjøre lånet ditt mer overkommelig i starten. Dette kan potensielt gjøre en forskjell i lånegodkjenning, hvis du ikke har en stor inntekt.

Ulemper ved variable renter:

  • Muligheten for at din rente stiger: Akkurat som din rente potensielt kan falle og dermed hjelpe deg med å spare penger, kan den også stige og potensielt øke din månedlige betaling. Dette vil resultere i høyere totale tilbakebetalingskostnader og dermed gjøre lånet ditt dyrere.

  • Mangel på forutsigbarhet med hensyn til tilbakebetalingskostnader: Din månedlige betaling kan endre seg drastisk. Dessuten kan du ikke forutsi hvor mye du vil komme til å betale i renter for hele ditt lån, siden renten kan endre seg når som helst.

Fordeler med faste renter:

  • Tilbyr forutsigbarhet: Du kan ikke bli overrasket over eventuelle endringer i renten, siden din rente er fast. Derfor forblir dine månedlige lånebetalinger det samme fra måned til måned.

  • Attraktivt når renten er lav: Når renten er lav, kan et fastrentelån bli mer attraktivt, siden det alltid vil beholde den lave renten og ikke endre seg som variable renter.

  • Lett å beregne langsiktige kostnader: En fast rente gjør det enklere å beregne levetidskostnadene for å låne penger, siden renten ikke endrer seg.

Ulemper ved faste renter:

  • Hvis rentene faller, vil det ikke komme deg til gode: Hvis renten faller, kan du bli låst i et lån med en høyere rente. Variable rentelån vil derimot justere seg etter den ledende renten.

  • Refinansiering til en lavere rente kan være tidkrevende og dyrt: Å refinansiere fra et fastrentelån til et annet kan potensielt spare deg for penger når renten faller. Imidlertid kan det også være svært tidkrevende, og kostnadene kan være høye.

  • Muligens høyere enn variable rentesatser: Det er mulig at et fastrentelån kan ha en høyere rente enn et variabelt rentetilpassningslån. Dette avhenger imidlertid av det samlede rentemiljøet, som påvirkes av sentralbankens politikk, inflasjon, internasjonale forhold, og tilbud og etterspørsel etter lån.

Som du ser, kommer begge typer renter med fordeler og ulemper, så det er viktig å vurdere begge deler før du forplikter deg til et langsiktig lån.

Hva velger andre nordmenn?

I Norge har det tradisjonelt sett vært mer populært å velge et lån med variabel rente sammenlignet med et lån med fast rente. Dette skyldes blant annet at den variable renten på boliglån er knyttet til det korte rentenivået, som har vært lavt i Norge i mange år. Dermed har det i lang tid vært billigere å velge den variable renten sammenlignet med den faste renten.

Men, renten påvirkes nå av inflasjon og situasjonen på boligmarkedet. Inflasjon fører til økte renter, ettersom Norges Bank kan velge å gjøre det dyrere å låne penger for å redusere låneetterspørselen og dermed bremse inflasjonen. På den annen side kan lav inflasjon føre til fallende renter, da det vil stimulere økonomisk aktivitet.

Hvis man frykter en økning i rentenivået, vil det derfor være en fordel å velge et lån med fast rente. Omvendt, hvis rentenivåene er på sitt høyeste, kan en variabel rente være mer tiltalende, da det over tid betyr lavere månedlige utbetalinger.

Du bør derfor ta hensyn til din personlige økonomi, fremtidsplaner og den aktuelle samt nær fremtids samfunnssituasjon når du velger hvilken type rente du ønsker på ditt lån. Det er viktig å veie opp fordeler og ulemper med hver rentetype og vurdere hvordan de passer med din økonomiske situasjon og dine planer for fremtiden. Valget mellom fast og variabel rente kan ha stor innvirkning på din økonomiske fleksibilitet og sikkerhet over tid.

Forfatter:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil bruker sin kompetanse til å gjøre en forskjell i finanssektoren. Han studerte ved Syddansk Universitet og har vært daglig leder for Intelligent Banker siden 2013, hvor han har hjulpet mer enn 500 000 brukere fra hele verden med deres økonomiske behov.

Relaterte artikler

8. mars 2024
Krav for å søke om lån i Norge: Slik går du frem
Guide til låneprosessen i Norge: Lær om kravene, hvordan du søker elektronisk og forstår rentekostnader, samt tips for å navigere i det norske lånesystemet.
Les mer
7. mars 2024
Hva er effektiv rente, og hvordan kan den hjelpe deg med å velge det beste lånet?
Er du klar over hvordan effektiv rente påvirker ditt lån? Oppdag i dette materialet hva eff. rente innebærer og hvordan den kan bistå deg i å treffe klokere øko
Les mer
29. januar 2024
Hva er kredittscore?
Finn ut hvordan finansinstitusjoner vurderer sine kunder. En guide som forklarer hvor gunstig det er å ha en god kreditt historie når man søker om et lån.
Les mer
Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved